Sekretarz redakcji
Katarzyna Kabacińska-Łuczak

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań

katarzyna.kabacinska@wp.pl

+48 519 340 585